luni, 9 decembrie 2013

De ce Happy Girl?

        Girl? Cred că este evident.
        Happy? Şi mai evident. Este suficient să ma vedeţi pe strada cum împing cu fortă un carucior de care sunt tare mândră. În el se foieşte de zor haiducul numărul 1: Felix, baiat mare (1 an si 9 luni) care spune (bineînţeles în limba lui) "hai, mama, repede.... vreau s-o vad pe Raya (despre acest personaj şugubăţ detalii în altă postare)". Aproape aţipit se relaxează în căruciorul cu pricina haiducul numărul 2: Luca (5 luni) care-mi spune printr-o uşoară deschidere de pleoape: "mami....puteai să ratezi groapa asta. Mi-a tulburat somnicul şi-au fugit toţi iepuraşii".
Acestea sunt cele mai importante motive pentru care sunt  "Happy" dar mai am mii şi mii....şi mai mari şi mai mici... frumos evidenţiate într-o rugăciune care mie îmi place tare mult. Redau câteva fragmente:
Acatist de mulţumire

Slavă lui Dumnezeu pentru toate
...................................................................
Slavă Ţie, pentru praznicul vieţii,
Slavă Ţie, pentru buna mireasmă a lăcrĂmioarelor şi trandafirilor,
Slavă Ţie, pentru felurimea cea desfătata a roadelor şi a seminţelor,
Slavă Ţie, pentru strălucirea de giuvaer din roaua dimineţii,
Slavă Ţie, pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină,
Slavă Ţie, pentru frumuseţea zidirii mâinilor Tale,
Slavă Ţie, pentru viaţa veacului acesta, prevestitoare a celei cereşti,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

 ...................................................................
Slavă Ţie, în ceasul tihnit al înserării,
Slavă Ţie, Celui ce ai revărsat asupra lumii mare linişte,
Slavă Ţie, pentru raza de rămas-bun a soarelui care apune,
Slavă Ţie, pentru odihna somnului adânc,
Slavă Ţie, pentru bunătatea Ta care se arată în întuneric, când lumea toată pare a fi departe,
Slavă Ţie, pentru rugăciunile smerite ale sufletului,
Slavă Ţie, pentru deşteptarea făgăduită spre bucuria veşnicei zile neînserate,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

..........................................
Slavă Ţie, pentru necontenita Ta purtare de grijă,
Slavă Ţie, pentru oamenii pe care pronia Ta mi i-a adus în cale,
Slavă Ţie, pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea prietenilor,
Slavă Ţie, pentru blândeţea dobitoacelor care-mi slujesc,
Slavă Ţie, pentru clipele luminoase ale vieţii mele,
Slavă Ţie, pentru bucuriile limpezi ale inimii,
Slavă Ţie, pentru fericirea de a trăi, de a mă nevoi şi de a contempla,
Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
 


          Vă îndemn  să-l citiţi integral deoarece avem multe motive să fim "happy". O traducere personală a ceea ce înseamnă "happy" este să fim mulţumitori şi recunoscători. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu