duminică, 18 ianuarie 2015

Rugăciunea părinților pentru copii

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu întelepciunea Ta ai zidit pe om din țărâna si ai suflat in fața lui suflare de viața si, binecuvântându-l, ai zis:creșteți și vă inmulțiți și umpleți pământul,- iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta si deci nașterea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi-i dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți si nevăzuți. Poruncește îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povătuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda si preamări in veci. Amin.

inger_pazitor 

 

 

Povesteşte o mamă:
Sunt tare neliniştită pentru copiii mei, nu cumva să păţească ceva sau să li se-ntâmple ceva rău. Îmi fac o mie de gânduri cu mintea mea.

 

Răspunsul părintelui veni rapid, cu ton puternic şi zguduitor:
Şi cine ţi-a zis că sunt ai tăi copiii? Sunt ai lui Dumnezeu, sunt mieluşeii Lui şi pe tine te-a pus să-i păzeşti! (Părintele Epifanie)

 

(G. Spiliotis, Părinții duhovnici și copiii. Educația tinerilor în conformitate cu învățătura Sfinților Părinți ai Bisericii noastre, trad. de Ilioniu Georgeta Mariana, Editura Egumenița, Galați, 2006, p. 49)

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu